Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice

W Warszawskim Domu Technika NOT 23 maja odbyło się uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice oraz wręczenie zaświadczeń, nagród i dyplomów. Wśród finalistów byli chełmscy uczniowie z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych.

Uczniowie Mateusz Malarz, Oliwier Stachnik i Sebastian Tukiendorf z klasy IV o profilu technik mechanik Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie uzyskali wyróżnienie i tym samym tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice.

Wyróżnienie to uprawnia uczniów do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego oraz możliwość studiowania na wybranych uczelniach.

Do olimpiady uczniów przygotowywali nauczyciele: Dorota Dyczko z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie oraz Józef Markiewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

  • olimpiada_tech_mechanika_1
  • olimpiada_tech_mechanika_2
  • olimpiada_tech_mechanika_3
  • olimpiada_tech_mechanika_4
  • olimpiada_tech_mechanika_5
  • olimpiada_tech_mechanika_6
  • olimpiada_tech_mechanika_8
  • olimpiada_tech_mechanika_9


Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc