Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik transportu drogowego

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO (311927)

mechanik samTechnik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego osób i ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego, prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy, uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Technik transportu drogowego może podjąć pracę w:
- przedsiębiorstwach specjalizujących się w przewozie osób i ładunków,
- firmach spedycyjnych i logistycznych,
- warsztatach naprawczych i stacjach kontroli pojazdów,
- serwisach samochodowych,
- zakładach lub instytucjach z branży motoryzacyjnej.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

t pojazdow yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu