Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik transportu kolejowego

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928

kolejW najbliższych latach w Polsce wystąpi zapotrzebowanie na pracowników branży kolejowej, m.in. na zawód maszynisty kolejowego. Spowodowane jest to tzw. „demograficzną luką pokoleniową”. W związku z powyższym TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO to zawód niezwykle pożądany na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do realizacji zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania kolei.

Technik transportu kolejowego odpowiedzialny jest za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Wykorzystując urządzenia sterowania ruchem kolejowym i prowadząc dokumentację techniczno-ruchową, może sprostać temu odpowiedzialnemu zadaniu. Ponadto w swoim miejscu pracy technik transportu musi być otwarty na stosowanie ciągle udoskonalanych procedur zawodowych. U podstaw tych umiejętności znajduje się wiedza z zakresu: prawa i przepisów kolejowych krajowych i europejskich, obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowy taboru kolejowego,infrastruktury kolejowej.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Technicy transportu kolejowego mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach transportowych i zakładach transportu kolejowego między innymi na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor, a po zdaniu egzaminu i zdobyciu licencji również jako maszynista pociągu.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

kolejowy yt

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu