Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik teleinformatyk

TECHNIK TELEINFORMATYK (351103)
ze specjalnością: programista

teleinformatykTeleinformatyka łączy w sobie co najmniej trzy dyscypliny: elektronikę, informatykę i zdobycze telekomunikacji. Trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez telefonów, Internetu czy telewizji. Korzystamy z nich w dużej mierze dzięki nauce, jaką jest teleinformatyka. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux. Do zadań technika teleinformatyka więc może należeć, np. projektowanie sieci komputerowych oraz administrowanie nimi.

Dzięki specjalności: PROGRAMISTA uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu programowania w języku C++, które umożliwiają naukę w kierunku zawodu programisty.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w:
- przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych),
- firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym),
- firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

teleinformatyk yt

 

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '