O bibliotece

W naszej bibliotece zgromadzony jest bogaty księgozbiór liczący 14261 książek. Posiadamy także zbiory płyt DVD i CD. Dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych oraz podręczników do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Posiadamy również materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli.

W bibliotece uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów mogą zawsze liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza.

W bibliotece znajduje się centrum multimedialne umożliwiające korzystanie z komputerów oraz Internetu. Stale współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chełmie oraz Biblioteką Pedagogiczną : nasi uczniowie biorą udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę publiczną i pedagogiczną.

Do szkolnej biblioteki serdecznie zapraszamy także rodziców naszych uczniów.

Mogą Państwo skorzystać z księgozbioru biblioteki oraz komputerów i Internetu, udostępniamy również w bibliotece dokumenty obowiązujące w naszej szkole.