Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor
mgr Dorota Bekasiewicz

 

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Śliwińska-Koguciuk

 


Nauczyciele wspierający

Edukacja wojskowa
i zarządzanie kryzysowe

Sylwester Świś

Biblioteka szkolna

Beata Szabat - Kudyba
Marta Pągowska
Elżbieta Barczak

Doradca zawodowy

Małgorzata Kołodziejczyk

Pedagog i pedagog specjalny

Agnieszka Panas

Psycholog

Magdalena Balcerzak
Aleksandra Klajnert-Dudek

Wychowawcy internatu

Monika Gębicka
Małgorzata Winkiewicz
Agnieszka Baran
Beata Kondrasiuk
Agata Włodarczyk
Elżbieta Barczak
Dorota Bekasiewicz
Małgorzata Czujuk

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Beata Jakubowska-Lipczak
Małgorzata Kołodziejczyk
Marta Pągowska
Beata Szabat-Kudyba
Agnieszka Szczurek-Jokisz

Język angielski

Vladyslava Khoinski
Magdalena Kulig-Konopka
Krzysztof Pawlik
Switłana Tereszczuk
Norbert Zabroń

Język niemiecki

Agnieszka Bryk
Katarzyna Zoruk-Florek

Język rosyjski

Switłana Tereszczuk
Vladyslava Khoinski

Matematyka

Jolanta Grabczak
Ewa Jasik
Aneta Łobodzińska

Historia i wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Karamać
Beata Szabat-Kudyba

Fizyka i chemia

Dorota Bekasiewicz
Katarzyna Molińska
Jolanta Grabczak
Cezary Kaczor

Biologia i geografia

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Maria Olucha
Marlena Wojciechowska Przysucha

Wychowanie fizyczne

Tomasz Misiewicz
Mariusz Półtorak
Sylwester Świś
Robert Tarnowski

Informatyka

Krzysztof Woźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Borysiuk

Plastyka

Ewa Słomczyńska

Podstawy przedsiębiorczości

Monika Niedzwiecka

Religia

Renata Borysiuk
Jolanta Gregorewicz
ks. Marcin Rola

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Agnieszka Baran

Przedmioty zawodowe

Przedmioty mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner
Daniel Samulak

Przedmioty elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk
Daniel Samulak

Przedmioty teleinformatyczne

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Woźniak

Przedmioty mechaniczne

Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Tadeusz Pilarski
Mirosław Winikajtis

Przedmioty kolejowe

Mariusz Styk
Narcyz Manasterski
Konrad Felc
Krzysztof Zając

Przedmioty prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Katarzyna Celińska

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Katarzyna Molińska
Renata Borysiuk
Mariusz Styk

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu