Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dyrekcja szkoły

karamac

Dyrektor
mgr Katarzyna Karamać

czyz

Wicedyrektor
mgr Barbara Czyż

Nauczyciele wspierający

Edukacja wojskowa
i szkolenie proobronne

Henryk Józiuk

Biblioteka szkolna

Beata Szabat - Kudyba
Marta Pągowska
Elżbieta Barczak

Doradca zawodowy

Małgorzata Kołodziejczyk

Pedagog

Aleksandra Jamrozińska

Psycholog

Aleksandra Klajnert-Dudek

Wychowawcy internatu

Małgorzata Winkiewicz
Monika Gębicka
Agnieszka Baran
Beata Kondrasiuk
Agata Włodarczyk

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Beata Jakubowska-Lipczak
Małgorzata Kołodziejczyk
Marta Pągowska
Beata Szabat-Kudyba

Język angielski

Vladyslava Khoinski
Magdalena Kulig-Konopka
Krzysztof Pawlik
Switłana Tereszczuk
Śnieżana Wojtczak

Język niemiecki

Agnieszka Bryk
Paweł Rachubik
Katarzyna Zoruk-Florek

Język rosyjski

Switłana Tereszczuk

Matematyka

Jolanta Grabczak
Ryszard Jagnicki
Aneta Łobodzińska
Ewa Jasik

Historia i wiedza o społeczeństwie

Barbara Czyż 
Katarzyna Karamać
Beata Szabat-Kudyba

Fizyka i chemia

Dorota Bekasiewicz
Katarzyna Molińska

Biologia i geografia

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk

Wychowanie fizyczne

Tomasz Misiewicz
Mariusz Półtorak
Jacek Siry
Sylwester Świś
Robert Tarnowski
Radosław Leonowicz

Przedmioty informatyczne

Krzysztof Woźniak
Daniel Samulak

Edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Borysiuk

Plastyka

Ewa Słomczyńska

Podstawy przedsiębiorczości

Świca Grzegorz

Religia

Renata Borysiuk
ks. Emil Skrobowski
ks. Marcin Pyda

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Agnieszka Baran

Przedmioty zawodowe

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty zawodowe elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner
Daniel Samulak

Przedmioty zawodowe elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk
Daniel Samulak

Przedmioty zawodowe teleinformatyczne

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Woźniak

Przedmioty zawodowe mechaniczne

Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Krzysztof Kubiak
Tadeusz Pilarski
Mirosław Winikajtis

Przedmioty górnicze

Małgorzata Czujuk
Adam Żmuda

Przedmioty prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Joanna Pawluk

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '