Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Beata Jakubowska-Lipczak
Małgorzata Kołodziejczyk
Marta Pągowska
Beata Szabat-Kudyba
Agnieszka Szczurek-Jokisz

Język angielski

Vladyslava Khoinski
Magdalena Kulig-Konopka
Krzysztof Pawlik
Switłana Tereszczuk
Norbert Zabroń

Język niemiecki

Agnieszka Bryk
Katarzyna Zoruk-Florek

Język rosyjski

Switłana Tereszczuk
Vladyslava Khoinski

Matematyka

Jolanta Grabczak
Ewa Jasik
Aneta Łobodzińska

Historia i wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Karamać
Beata Szabat-Kudyba

Fizyka i chemia

Dorota Bekasiewicz
Katarzyna Molińska
Jolanta Grabczak
Cezary Kaczor

Biologia i geografia

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Maria Olucha
Marlena Wojciechowska Przysucha

Wychowanie fizyczne

Tomasz Misiewicz
Mariusz Półtorak
Sylwester Świś
Robert Tarnowski

Informatyka

Krzysztof Woźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Borysiuk

Plastyka

Ewa Słomczyńska

Podstawy przedsiębiorczości

Monika Niedzwiecka

Religia

Renata Borysiuk
Jolanta Gregorewicz
ks. Marcin Rola

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Agnieszka Baran

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu