Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor
mgr Dorota Bekasiewicz

 

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Śliwińska-Koguciuk

 


Nauczyciele wspierający

Edukacja wojskowa
i zarządzanie kryzysowe

Sylwester Świś

Biblioteka szkolna

Beata Szabat - Kudyba
Marta Pągowska
Elżbieta Barczak

Doradca zawodowy

Małgorzata Kołodziejczyk

Pedagog i pedagog specjalny

Agnieszka Panas

Psycholog

Magdalena Balcerzak
Aleksandra Klajnert-Dudek

Wychowawcy internatu

Monika Gębicka
Małgorzata Winkiewicz
Agnieszka Baran
Beata Kondrasiuk
Agata Włodarczyk
Elżbieta Barczak
Dorota Bekasiewicz
Małgorzata Czujuk

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu