Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Adolf Popielnicki - wspomina żona Jadwiga

Wspomnienie o Adolfie Popielnickim, dyrektorze w latach 1973 - 1977

Adolf Popielnicki urodził się 18 kwietnia 1928 roku w Majdanie Leśniowickim, pow. Chełm. Szkołę podstawową ukończył na poziomie VI klasy w 1944 roku. Po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty do Gimnazjum i Liceum Mechanicznego w Chełmie, które ukończył w 1950 roku otrzymując świadectwo dojrzałości i prawo używania tytułu "Technik Mechanik".

W latach 1950-1951 ukończył Państwowy Wyższy Kurs Techniczno - Pedagogiczny we Wrocławiu - uzyskał prawo do nauczania w szkołach i kursach zawodowych.

Od 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w szkołach zawodowych. Pierwszą nakazem pracy rozpoczął w ZSZ w Łęcznej, powierzono mu też funkcję p.o. dyrektora. Po dwóch latach ze względu na brak mieszkania (założył rodzinę) przeniósł się do Chełma i podjął pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chełmie, w której pracował do 1970 r.

W latach 1970-1980 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie, po dwóch latach awansował na stanowisko dyrektora tej szkoły, pracował do przejścia na emeryturę w 1986 roku. Był dyrektorem ZSZ Nr 5 w Chełmie. W latach 1973-1977 odbył studia magisterskie w zakresie mechaniki z wynikiem bardzo dobrym Uzyskał tytuł magistra mechaniki.

Mgr Adolf Popielnicki pracował w zawodzie nauczyciela od 1950 roku, w tym kilka lat na kierowniczych stanowiskach.

Za duży wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania otrzymał w 1973 roku Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia, Złoty Krzyż Zasługi w 1976 roku za dwudziestoletnią pracę nauczyciela.
Był wieloletnim aktywistą ZNP począwszy od członka, pełnił kolejno funkcje: skarbnika, wiceprezesa i prezesa ogniska ZNP nr 11 przez dwie kadencje. Był członkiem prezydium Miejskiej Rady ZNP. Zadania swoje wykonywał sumiennie. W 1976 roku otrzymał Złotą Odznakę ZNP - za aktywną pracę w ZNP. Był członkiem prezydium Wojewódzkiej Sekcji Szkolnictwa Zawodowego w Chełmie.
W pracy zawodowej stosował nowe, nowatorskie metody nauczania, dużo pracy poświęcał na wychowanie młodzieży. Wykazywał duże umiejętności organizatorskie, chętnie podejmował prace społeczne. Należycie wywiązywał się z podjętych przez siebie obowiązków. Cieszył się dużym uznaniem młodzieży.

Był wielkim miłośnikiem muzyki, grał na instrumentach klawiszowych (pianino, fortepian, akordeon).

Zmarł nagle 27 sierpnia 2003 roku.

Jadwiga Popielnicka

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu