Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Ryszard Chmiel - wspomnienia

Ryszard Chmiel

chmiel rRyszard Chmiel urodził się 10 października.1951 r. w Chełmie. Ukończył Technikum Elektryczne uzyskując tytuł technika elektroenergetyka W 1976 r. ukończył Studium Pedagogiczne.

W latach 1968 – 1971 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych Elektromontaż w Lublinie na stanowisku elektromonter.

W latach 1971 – 1993 został pracownikiem Kombinatu Cementowego „Chełm” na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu (specjalista w dziedzinie silników elektrycznych). Po przekazaniu warsztatów szkolnych Kuratorium Oświaty w Chełmie w roku 1993 został zatrudniony Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im ks. Stanisława Staszica w Chełmie na stanowisku nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Jako nauczyciel zawodu brał aktywny udział w różnych przedsięwzięciach realizowanych na terenie szkoły. Włączył się w przeprowadzkę warsztatów szkolnych z ulicy Fabrycznej do firmy REMUR. Był lubianym i cenionym pedagogiem.

Prowadził własną działalność gospodarczą, robił to co lubił najbardziej – zajmował się naprawą silników elektrycznych. Należał do NZZ Solidarność, którego był czynnym i aktywnym członkiem.

W 1998 roku odszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 28 sierpnia 2005 roku.

Tadeusz Pilarski

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu