Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zapraszamy do internatu

Internat
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm
tel. (82) 563-21-17

Internat Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną, wspomagającą funkcję wychowawczą szkoły, zapewniającą całodobową opiekę.

Internat szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim jej sąsiedztwie, stwarza uczniom spoza Chełma bardzo dobre warunki do mieszkania i uczenia się.

* Placówka dysponuje 16 pokojami 4 osobowymi i 3 dwuosobowymi. W budynku znajdują się: pokój wychowawców, świetlica z piłkarzykami i stołem do bilarda; salka kuchenna i pokój cichej nauki oraz łącze Wi-Fi.
* Do dyspozycji mieszkańców jest sprzęt AGD, m.in. : kuchenka mikrofalowa, lodówka, żelazko, pralka, kuchenka elektryczna, czajnik.
* Internat posiada stołówkę oferującą całodzienne wyżywienie przygotowywane na miejscu.
* Pokoje wyposażone są w meble tj. stoły, krzesła, szafki, szafy, łóżka. Wychowankowie sami dbają o porządek w swoich salach sypialnych.
* Internat stwarza bardzo dobre warunki do nauki. Posiada bogato wyposażoną biblioteczkę podręczną oraz stanowiska komputerowe z oprogramowaniem potrzebnym przy tworzeniu np. referatów, prezentacji multimedialnych wymaganych na zajęciach szkolnych. Wychowankowie oprócz obowiązkowej nauki własnej mają możliwość korzystania z pomocy nauczycieli uczących w naszej placówce.
* W czasie wolnym od nauki młodzież może korzystać pod opieką wychowawcy sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego. Do dyspozycji wychowanków jest również sprzęt sportowy oraz gry świetlicowe.
* Wychowankowie mają możliwość rozwijania zainteresowań podczas zajęć prowadzonych przez wychowawców (zajęcia warsztatowe, quizy, konkursy, wyjścia do kina, muzeum, teatru).
W placówce działa Młodzieżowa Rada Internatu (samorząd), której zadaniem jest współudział w organizacji życia wychowanków w internacie.
* Internat przeznaczony jest dla uczniów, którzy wcześniej złożyli podanie o przyjęcie.
* Internat jest czynny od niedzieli do piątku, zapewnia opiekę wychowawczą 24h na dobę.
* Internat jest bezpłatny - koszty to tylko wyżywienie i drobna opłata na Radę Rodziców.
* Internat dysponuje 70 miejscami. Mieszkają w nim zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Spośród mieszkańców tworzone są grupy wychowawcze, którymi opiekują się wychowawcy.

Przez całą dobę nad młodzieżą opiekę sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna: kierownik internatu, wychowawcy oraz nauczyciele uczący w szkole.

Kierownik internatu:
Monika Gębicka
Wychowawcy:
Agnieszka Baran
Elżbieta Barczak
Agnieszka Szczurek-Jokisz
Beata Kondrasiuk
Małgorzata Winkiewicz
Agata Włodarczyk

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu