Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dostępność architektoniczna

1. Budynek szkoły posiada 3 główne kondygnacje oraz łącznik prowadzący z budynku szkoły do budynku sali gimnastycznej.
2. Dla osób niepełnosprawnych znajduje się oznakowane miejsce parkingowe. Od niego prowadzi podjazd do wejścia głównego. Osoby niepełnosprawne korzystają z wejścia głównego budynku do szkoły. W budynku szkoły znajdują się przenośne szyny umożliwiające wjazd na wózku inwalidzkim na parter budynku szkoły.
3. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne używane w codziennym funkcjonowaniu szkoły usytuowane od ulicy Jagiellońskiej.
4. Do wejścia szkoły prowadzą schody dwustopniowe, zabezpieczone po obu stronach barierką. Wejście składa się z kompleksu dwóch podwójnych, oszklonych drzwi. Wejście jest chronione przez systemem kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz zabezpieczone daszkiem przed opadami atmosferycznymi. Wejście jest dodatkowo oświetlone halogenem Led z czujką ruchu oraz wyposażone w domofon.
5. Drugie wejście do budynku szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego. Wejście otwierane jest przez nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe oraz w szczególnych przypadkach przez personel szkoły. Wejście jest także zadaszone, zlokalizowane jest na poziomie jednego schodka od poziomu gruntu.
6. Szatnia dla uczniów znajduje się po prawej stronie zaraz po wejściu do budynku głównego. W szatni zawsze znajduje się osoba personelu obsługujący uczniów oraz interesantów szkoły.
7. Szkoła nie posiada dostosowań w zakresie tłumacza migowego na miejscu lub on-line.
8. Szkoła nie posiada żadnej windy.
9. W budynku szkolnym znajduje się jedna klatka schodowa, z której istnieje dostęp do korytarzy na każdej kondygnacji budynku. Wszystkie biegi schodów są odpowiednio oznaczone, posiadają oznakowania wymalowane na schodach dla osób słabo widzących. W budynku nie ma przeszkód architektonicznych utrudniających dostęp do schodów.
10. Wejściem głównym wchodzi do budynku personel szkoły, uczniowie oraz interesanci. Personel, uczniowie używają spersonalizowanych kart magnetycznych. Interesanci ubiegający się o wejście do placówki szkolnej, korzystają z domofonu. Po wejściu do budynku, interesant jest kierowany lub doprowadzany przez pracownika szkoły do właściwego miejsca.
11. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym mają niczym nie ograniczony dostęp do korytarzy.
12. Wszystkie sprawy dla interesantów załatwiane są na parterze budynku szkoły.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu