Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

2020/21
Kordian Krzeszowiec - III S,
Michał Kamiński - II Rp

2018/19
Michał Pożarowszczyk - IV L

2017/18
Michał Pożarowszczyk - III L

2016/17
Mateusz Gilewski - III Gp

2015/16
Sylwester Kulbaka - III S

2014/15
Weronika Fituła - III R

2013/14
Adriana Jędra - II L,
Weronika Fituła II R

2012/13
Adriana Jędra - I L,
Weronika Fituła - I R

2011/12
Justyna Sznajdrowicz - II L

2010/11
Mateusz Grunwald - II L

2009/10
Justyna Maksymiuk - III Li,
Eryk Piotr Rębacz - II T

2008/09
Marcin Sobczuk - III Li,
Piotr Bujak - IV Ke

2007/08
Angelika Zając - II Li

2006/07
Angelika Zając - I Li

2005/06
Agnieszka Grochowalska - III La,
Krystian Panasiewicz - IV Ka

2004/05
Monika Hołub III Lw,
Rafał Czyżewski - V Te,
Przemysław Kwiatkowski - V Kw

2003/04
Przemysław Kwiatkowski - IV Kw

2002/03
Mirosław Szajner - V Te

2001/02
Radosław Woliński - V Te

1998/99
Lucjan Dyczko - V TEb

Stypendyści Dyrektora Szkoły

"Stypendium dla najlepszego"- 2014/2015
Jakub Domińczuk - 3 RT

"Stypendium dla najlepszego"- 2013/2014
Sylwester Kulbaka - 2 ST

"Stypendium dla najlepszego"- 2012/2013
Daniel Sławiński - 4 MT
Katarzyna Szustakiewicz - 2T

 

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc