Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zagraniczne praktyki we Włoszech

power2021

Grupa 60 uczniów wyjedzie na dwutygodniowy staż do Włoch zaplanowany w 2 terminach, odpowiednio w 1 i 2 połowie października 2021r. 

Zagraniczne praktyki zawodowe 2021

power2021

Od dnia 10.05.2021 r. rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie "Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor" nr 2020-1-PL01-KA102-081346. Projekt skierowany jest do 60 uczniów naszej szkoły z kierunków: 
Technik Logistyk (20 uczniów)
Technik Spedytor (40 uczniów).

Zagraniczne praktyki w Grecji 21.09.2020

4

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu pod nazwą "Zagraniczne praktyki w Grecji, szansa na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk i mechatronik".
Planowany w kwietniu bieżącego roku wyjazd do Grecji doszedł do skutku w niedzielę 20 września 2020 r.

Relacja z pobytu na praktykach w Grecji cz.2

11

Ciąg dalszy relacji z pobytu w ramach programu „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” nr 2019-1-PL01-KA102-062418 dla uczniów ZSEiT im. Stanisława Staszica w Chełmie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc