Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zagraniczne praktyki zawodowe 2021

power2021 1Od dnia 10.05.2021 r. rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie "Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor" nr 2020-1-PL01-KA102-081346. Projekt skierowany jest do 60 uczniów naszej szkoły z kierunków: 

Technik Logistyk (20 uczniów)

Technik Spedytor (40 uczniów).

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku kalendarzowym uczestniczyć będą m.in. w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się we Włoszech. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest p. Sławomir Kozioł, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

1. Informacje o projekcie »
2. Regulamin uczestnictwa w projekcie »
3. Regulamin rekrutacji do projektu »
4. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie »

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu