>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

2. Aktualności

Zbiórka karmy dla zwierząt - autor : M. Chrostek 18/03/2019 ¤ 09:09

   W dniach od 04 -06 marca 2019 r. uczniowie klasy 2 Lo: Kaja Wójtowicz, Michał Juszczak oraz Kamil Krawczyk pod opieką p. Marty Chrostek przeprowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt.
   Uczniowie a także nauczyciele chętnie włączali się do akcji.
Łącznie udało się zebrać 26 kg suchej karmy oraz 17 puszek karmy mokrej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.

M. Chrostek

Giełda Szkół 2019 - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 08/03/2019 ¤ 10:36

Zawodowy strzał w 10

   W dniu 7.02.2019 r. odbyła się w Zespole Szkół Technicznych Konferencja promująca szkolnictwo zawodowe, połączone z giełdą chełmskiego szkolnictwa zawodowego. Prezentacja została zorganizowana w
Miejskiej Hali Sportowej MOSiR. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
   Nasza Szkoła zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną, która jest zgodna ze strategią rozwoju miasta i regionu.
   Realizowane kierunki kształcenia spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości
i młodzieży.
   Mamy nadzieję, że dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych szkoły zawodowe będą szkołą pierwszego wyboru.

Dzień Otwarty Szkoły - 2019 - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 08/03/2019 ¤ 10:34

 Dzień Otwarty  w  Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

   1 marca  Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych  zorganizował dla gimnazjalistów
i ósmoklasistów oraz ich rodziców Dzień Otwarty.
  Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch kluczowych  działów polskiej gospodarki: energetyki i  transportu. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która pragnie zdobyć prorynkowe i przyszłościowe kwalifikacje. Uczniowie chętnie uczestniczyli w próbach pracy, przybliżających specyfikę zawodów nauczanych w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych: logistyk, spedytor, mechanik, mechanik lotniczy, elektryk, teleinformatyk, mechatronik, górnik podziemny, górnik odkrywkowy, kierowca mechanik, elektromechanik. Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, młodzi ludzie przekonali się, że szkolnictwo zawodowe, w proponowanych przez szkołę obszarach, jest dobrym wyborem edukacyjnym, który  pozwoli im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy i ułatwi start zawodowy.
   Uczniowie technikum i branżowej szkoły zawodowej mają również możliwość  realizacji innowacji mundurowych: Edukacja wojskowa, Ochrona granic - bezpieczeństwo wewnętrzne. Goście z podziwem obserwowali pokaz musztry w wykonaniu klas uczestniczących w dodatkowych zajęciach proobronnych. Podczas wizyty młodzież mogła sprawdzić swoją kondycję  psychofizyczną na ściance wspinaczkowej i stanowisku strzeleckim z broni pneumatycznej. Miała również możliwość oceny swojej koncentracji podczas ćwiczeń na symulatorze lotu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz pilotażu dronów, zaprezentowany przez uczniów klasy
o profilu technik mechanik lotniczy ze specjalnością  pilotaż dronów.
Przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych i lokalnego rynku pracy oraz PWSZ w Chełmie.

List intencyjny ZSEIT - Bogdanka S.A. - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 08/03/2019 ¤ 10:28

Współpraca Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
z Lubelskim Węglem ”Bogdanka” S.A.


   Podczas konferencji „Atrakcyjna oferta wyboru dalszej drogi edukacyjnej efektem zmian w szkolnictwie zawodowym”,  zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk i Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, został podpisany list intencyjny w obszarze współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z Lubelskim Węglem ”Bogdanka” S.A.
  Porozumienie zakłada realizacją projektu  Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych, którego celem jest wzrost motywacji uczniów do rozwoju kompetencji zawodowych. Projekt oferuje możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce węglowej czterem najlepszym absolwentom ZSEiT w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik
i technik elektryk.   Kluczowymi kryteriami są: wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskana średnia z przedmiotów zawodowych.
Podpisane porozumienie stanowi ważną płaszczyznę współpracy szkoły z przemysłem
i otwiera również możliwość uruchomienia programu stypendialnego dla wyróżniających się uczniów.
Sygnatariuszami listu intencyjnego są:
Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i Jarosław Wójcicki  - Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.


StartPoprzedni [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 następne stronyNastępnyKoniec
 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Szkolenie unitarne w Lublinie

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  Wydarzenia 2019

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^