>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

2. Aktualności

Udział w konkursie Selfie+ - autor : 14/11/2019 ¤ 12:43

Udział w konkursie Selfie+

Kolekcja zdjęć uwieczniających pobyt na stażach zawodowych w Grecji jest bardzo bogata.

Jedno z nich bierze udział w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Fundację  Rozwoju Systemu Edukacji.

Zdjęcie zakwalifikowano do kategorii: „Europejskie wartości w moim projekcie”.

Konkurs wiedzy o Patronie szkoły - autor : Aleksandra Klajnert-Dudek 08/11/2019 ¤ 10:12

  30 października 2019 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu wiedzy o Patronie szkoły księdzu Stanisławie Staszicu.
 Konkurs ten odbywa się każdego roku w październiku i obejmuje uczniów klas pierwszych. Celem konkursu jest przekazanie i rozpowszechnienie wśród młodzieży uniwersalnych postaw i wartości jakie głosił ks. Stanisław Staszic. 
 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
Wicedyrektor Szkoły – pani Barbara Czyż, Pedagog szkolny – pani Elżbieta Samulak, Eliza Jaskowiec i Laura Faron – zwyciężczynie poprzedniej edycji konkursu.

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy dostali dodatnie punkty z zachowania, dyplomy, glejty bezpieczeństwa a zwycięzcy konkursu także nagrody rzeczowe. 
Organizatorami konkursu były: p. Aleksandra Klajnert-Dudek oraz p. Anna Chudy.

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce klasa I MR g
II miejsce klasa I SLo p
III miejsce klasa I ek  p
 

Grecja - wizyta przygotowawcza - autor : 08/11/2019 ¤ 09:58

   W dniach 15-18.10.2019r. nauczyciele naszej szkoły p. Jarosław Wójcicki oraz p. Sławomir Kozioł udali się do miejscowości Erateini w Grecji w celu odbycia wizyty przygotowawczej,
w ramach projektu „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” nr 2019-1-PL01-KA102-062418.
  W trakcie wizyty ustalone zostały wszystkie szczegóły związane z realizowanym przez nas projektem, w ramach którego uczniowie w listopadzie 2019 roku oraz kwietniu 2020 r. wyjadą na staż zawodowy do Grecji.
 Przy okazji wizyty nauczyciele mieli okazję odwiedzić przedsiębiorstwa, uczestniczyć
w zajęciach innych grup oraz mieszkać w hotelu, w którym zakwaterowani będą uczniowie naszej szkoły.
                 
W załączeniu pamiątkowe zdjęcia z pobytu w Grecji.

Konferencja w WUP Lublin Filia w Chełmie-Dualny system kształcenia - autor : 08/11/2019 ¤ 09:19

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
liderem dualnego systemu kształcenia


  W ramach Europejskich Dni Pracodawców Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uczestniczył w konferencji „Dualny system kształcenia zawodowego, czyli jak dopasować kwalifikacje pracownika do potrzeb pracodawcy”.
 Przedsięwzięcie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Chełmie, wspólnie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, Krasnymstawie i  Włodawie. Kluczową kwestią omówioną na spotkaniu była współpraca szkół z partnerami społecznymi w kontekście dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. W ramach prezentacji dobrych praktyk Katarzyna Karamać, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, omówiła wypracowaną przez szkołę  formułę kształcenia dualnego jako płaszczyznę współpracy edukacji z przemysłem . W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż  szkoła zawodowa i zakład pracy są uzupełniającymi się  miejscami zdobywania kwalifikacji zawodowych, które są  niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Zaprezentowała również partnerów gospodarczych, z którymi placówka ściśle współpracuje: Cemex Polska, Hulanicki i Bednarek Sp. z o. o, LW Bogdanka. Zaznaczyła  również, że szkoła sukcesywnie pozyskuje do współpracy  nowe przedsiębiorstwa, reprezentujące lokalny i krajowy rynek  pracy.  O szansach i wyzwaniach związanych z tą współpracą wypowiadał się Sławomir Padowski, Menadżer Mechanicznego Utrzymania Ruchu – Polska, Niemcy, Czechy oraz
Wojciech Miącz  - Specjalista ds. marketingu Hulanicki i Bednarek Sp. z o. o .

StartPoprzedni [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 następne stronyNastępnyKoniec
 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Wydarzenia 2019

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^