Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK (333107)

logistykaLogistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Osoba, która pracuje na tym stanowisku, odpowiada m.in. za sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenie. Może być odpowiedzialna za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy, prowadzi nadzór nad środkami transportu oraz ściśle współpracuje z magazynem i działem sprzedaży. Odpowiada za kontakty i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym zajmuje się kwestiami związanymi ze sprawnym transportem produktów lub surowców.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w:
- działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych,
- działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego,
- służbach mundurowych na stanowisku logistyka do spraw planowania działań jednostek funkcjonalnych.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

logistyk yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu