Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Plan lekcji

Tymczasowe wyświetlanie PLANU LEKCJI na stronie szkoły w wersji PDF
NOWY PLAN LEKCJI
(obowiązuje od 6.03.2023 r.)
uczen a nauczyc

dodatk naucz


PLAN LEKCJI
(od 3.04.2023 r.)
uczen a nauczyc

dodatk naucz

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu