Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Druki do pobrania

1. Kalendarium procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do klasy I w roku szkolnym 2021/22 (PDF) »

2. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (edyt. druk PDF) »   |  (druk DOC) »  |  (druk ODT) »

INTERNAT

1. Kwestionariusz przyjęcia do internatu (PDF) »

2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dla mieszkańca internatu (PDF) »

LINK do aplikacji umożliwiającej wypełnianie dokumentu w pliku PDF

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '