Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Historia i tradycje klas mundurowych

szkolenie pwszkolenie poNasza szkoła od 2000 roku prowadzi działalność innowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w formacjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbrojnych RP - szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej - szkolenie proobronne.

O utworzeniu klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie (obecnie Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych) zadecydowało wiele czynników. Jednym z nich był fakt, że w regionie nie funkcjonowała podobna klasa. Duże znaczenia miał też aspekt społeczno-obywatelski.

oboz2018W roku szkolnym 2000/2001 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie jako jedyna szkoła na terenie województwa lubelskiego przystąpiła do realizacji programu szkolenia wojskowego w ramach eksperymentu MON i MEN.

W latach 2000-2003 program realizowany był w klasie 5-letniego technikum elektronicznego na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, której wychowawcą był Jan Dąbski. Realizacja programu pozwoliła uczniom tej klasy na poznanie specyfiki szkolenia oraz służby w Siłach Zbrojnych RP, w tym - strzelanie z broni strzeleckiej WP i zapoznanie ze sprzętem 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów. Uczniowie uczestniczyli również w nauce jazdy konnej oraz pływania.

Regulamin klas mundurowych

1. Regulmin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas innowacyjnych o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych w Zespole Szkół Energeycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klas innowacyjnych o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc