Rekrutacja

15 maja 2023 r.

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadpodstawowych. Na platformie Vulcan

Wybór własnych preferencji jest kluczową decyzją w uzupełnianiu wniosku. W danej szkole można wybrać wszystkie proponowane zawody, pod warunkiem uporządkowania kierunków w kolejności od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Prezentujemy nasze kierunki kształcena:

kierunki


1. Nasza OFERTA na platformie Vulcan

Punktacja w poszczególnych kierunkach:


TECHNIKUM

   

MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA

1.

Technik spedytor

90

język polski, matematyka, informatyka, technika

2.

Technik logistyk

90

język polski, matematyka, informatyka, technika

3.

Technik transportu kolejowego

90

język polski, matematyka, informatyka, technika

4.

Technik mechatronik

90

język polski, matematyka, informatyka, technika

5.

Technik elektryk

90

język polski, matematyka, informatyka, technika


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

   

MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA

1.

Elektryk 30  język polski, matematyka, informatyka, technika

2.

Automatyk

30

język polski, matematyka, informatyka, technika


BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

   

 

 

1.

Technik pojazdów samochodowych

 

 

2.

Technik transportu drogowego

                                                                                    

 


INTERNAT


1. Kwestionariusz przyjęcia do internatu (PDF) »
2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dla mieszkańca internatu (PDF) »
LINK do aplikacji umożliwiającej wypełnianie dokumentu w pliku PDF