Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor
mgr Dorota Bekasiewicz

 

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Śliwińska-Koguciuk

 


Nauczyciele wspierający

Edukacja wojskowa

Sylwester Świś

Biblioteka szkolna

Marta Pągowska
Elżbieta Barczak

Doradca zawodowy

Małgorzata Kołodziejczyk

Pedagog

Agnieszka Panas

Pedagog specjalny
Marta Pągowska
 
Psycholog
Aleksandra Klajnert-Dudek

Wychowawcy internatu

Monika Gębicka
Agnieszka Baran
Beata Kondrasiuk
Agata Włodarczyk
Elżbieta Barczak

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Beata Jakubowska-Lipczak
Małgorzata Kołodziejczyk
Marta Pągowska
Beata Szabat-Kudyba
Agnieszka Szczurek-Jokisz

Język angielski

Vladyslava Khoinski
Magdalena Jurasek
Krzysztof Pawlik
Switłana Tereszczuk
Norbert Zabroń

Język niemiecki

Agnieszka Bryk
Magdalena Gilewicz

Język rosyjski

Switłana Tereszczuk
Ewelina Śmigielska

Matematyka

Jolanta Grabczak
Ewa Jasik
Aneta Łobodzińska

Historia

Beata Szabat-Kudyba

Wiedza o społeczeństwie/historia i teraźniejszość
 Katarzyna Karamać
 
Fizyka i chemia

Dorota Bekasiewicz
Jolanta Grabczak

Biologia i geografia

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Szymon Pawłowicz

Wychowanie fizyczne

Tomasz Misiewicz
Sylwester Świś
Robert Tarnowski
Piotr Cios
Radosław Leonowicz

Informatyka

Krzysztof Woźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Borysiuk

Plastyka

Agnieszka Szczurek - Jokisz

Podstawy przedsiębiorczości/Biznes i zarządzanie

Dorota Bekasiewicz
Ewa Jasik

Religia

Renata Borysiuk
ks. Adam Breś

Wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Baran

Przedmioty zawodowe

Przedmioty mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner

Przedmioty elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk

Przedmioty teleinformatyczne
Krzysztof Wójcik

Przedmioty mechaniczne
Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Tadeusz Pilarski

Przedmioty kolejowe

Mariusz Styk
Narcyz Manasterski
Krzysztof Zając

Przedmioty prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Dorota Jegorow
Joanna Pawluk

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Katarzyna Molińska
Renata Borysiuk
Mariusz Styk

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc