TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH


INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

W dniach 5-7 lipca w godz. od 9.00 do 12.00 absolwenci powinni się zgłosić po wyniki matur i nieodebrane dyplomy oraz certyfikaty szkolenia wojskowego a także świadectwa końcowe i dokumentację. Kolejny termin odebrania ww. dokumentów możliwy będzie dopiero w ostatnim tygodniu sierpnia.

WAŻNA INFORMACJA! Maturzyści, którzy nie zdali matury z jednego przedmiotu, chcąc przystąpić do poprawki w sierpniu, muszą złożyć oświadczenie o chęci przystąpienia do tego egzaminu. Termin złożenia oświadczenia upływa 9 lipca 2021.


FILM PREZENTUJĄCY
MUNDUROWĄ SZKOŁĘ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
spawacz

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do

Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Karamać